OPGK "GEOMAP" Sp. z o.o.
ul. Krośnieńska 3, 65-625 Zielona Góra,
tel. 68 326 21 62, fax 68 326 23 59
ul. Żabikowska 1, 68-200 Żary,
tel./fax 68 374 34 76

Wykonujemy wszelkie prace z zakresu geodezji i kartografii:


 • opracowanie i wyznaczanie w terenie projektów technicznych wraz z pełną obsługą geodezyjną budowy urządzeń i budowli technicznych,pomiary powykonawcze i badania zachowań budowli (osiadanie i przemieszczenia budowli), opracowanie mapy zasadniczej,
 • odnowienie i modernizacja operatów ewidencji gruntów,
 • podziały i rozgraniczenia działek (nieruchomości),
 • wznowienia znaków granicznych
 • pomiary działek dla potrzeb dopłat bezpośrednich rozliczanch przez ARiMR
 • wyceny nieruchomości,
 • sporządzanie dokumentacji techniczno-prawnej do wywłaszczeń wraz z opiniami szacunkowymi gruntów i budowli będących przedmiotem wywłaszczenia,
 • wykonywanie map do celów projektowych z pełną infrastrukturą techniczną terenów,
 • wykonywanie map do celów projektowych dla potrzeb PKP,reprodukcja map i dokumentów wraz z możliwością zmiany skali opracowania w obie strony,
 • zakładanie szczegółowych osnów poziomych II i III klasy techniką GPS,
 • opracowanie map w systemach numerycznych ( Geo-Info 2000, Geo-Info V, EwMapa, Microstation, C-Geo, MapInfo, GeoMedia),
 • opracowanie map topograficznych ( TBD)
 • prace związane z gleboznawczą klasyfikacją gruntów
 • opracowania dla potrzeb RZI i WZI z klauzulami „TAJNE” , „POUFNE”, "ZASTRZEŻONE"           Prace wykonujemy w ramach następujących zakresów uprawnień zawodowych:

Zakres 1. geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjnie i inwentaryzacyjne;

Zakres 2. rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych;

Zakres 3. geodezyjne pomiary podstawowe;

Zakres 4. geodezyjna obsługa inwestycji

Zakres 6.Redakcja map

Zakres 7. Fotogrametria i teledetekcja       
 

oraz prace związane z gleboznawczą klasyfikacją gruntów

  

 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Strefa klienta

Newsletter