Zaproszenie do składania ofert

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne „GEOMAP” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 65-625 Zielona Góra, NIP 929-005-25-81, REGON 970002730, KRS 0000053083, tel. 68 3262162, fax 3262359 e-mail: geomap@geomap.pl zaprasza do złożenia oferty cenowej na 

 

Przedmiot zamówienia:

"Zakup rozbudowy istniejącej  linii technologicznej do produkcji ortofotomapy cyfrowej i produktów pochodnych, o  następujące elementy:

·         Oprogramowanie do wykonania aerotriangulacji TRIMBLE INPHO MATCH-AT lub równoważne

·         Oprogramowanie TRIMBLE INPHO MATCH-T DSM + TRIMBLE INPHO DTMaster (stereo) lub równoważne

·         Aktualizacja posiadanych licencji produktów TRIMBLE INPHO OrthoMaster (1 licencja) oraz TRIMBLE INPHO OrthoVista (2 licencje) do najnowszych wersji"

 

 

Kod CPV: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

 

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności

 

Ofertę należy złożyć do dnia 29.06.2016 r. godzina 10:00

 

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 1 (pdf)

Zapytanie ofertowe nr 1 (docx)
 


Back to Top