O Naszej firmie

Jednym z celów prowadzonej przez nas działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług geodezyjno - kartograficznych jest dążenie do zaspokojenia potrzeb i wymagań naszych klientów w zakresie kompleksowej, rzetelnej i terminowej obsługi.

Firma istnieje od 1 stycznia 1961 roku, a od 1991 roku została przekształcona z przedsiębiorstwa państwowego w spółkę z o.o. Posiada 98 udziałowców, a kapitał założycielski wynosi 441 000 PLN.

W dniu 11 marca 1991 roku postanowieniem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Spółka została wpisana do rejestru handlowego pod nr RH-B.825. W okresie swej działalności Firma zgromadziła wiele doświadczeń z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych, zarówno w obszarze prawno-formalnym jak i  czystych prac geodezyjnych.

Pracujemy przede wszystkim na terenie województwa lubuskiego, ale również w zachodniopomorskim, wielkopolskim, dolnośląskim, sporadycznie w innych.


Back to Top