GEOMAP geodezja

TRADYCJA - NOWOCZESNOŚĆ - PROFESJONALIZM

Referencje

 

Nazwa Rodzaj Data protokołu Zleceniodawca
Modernizacja EGiB dla części miasta Krotoszyn – 2 obręby EGiB 2016-12-29 Starostwo Powiatowe w Krotoszynie
Wykonanie projektu technicznego modernizacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej w części powiatu sztrzelecko-drezdeńskiego OSNOWY 2016-12-23 Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich
Modernizacja EGiB dla miasta Międzychód EGiB 2016-12-22 Starostow Powiatowe w Międzychodzie
Opracowanie Numerycznej Mapy Ewidencyjnej oraz modernizacja EGiB dla 13 obrębów. EGiB / FOTO 2016-12-06 Starostwo Powiatowe w Żarach
Założenie baz danych GESUT dla gminy Cisek BDOT i GESUT 2016-12-05 Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu
Modernizacja EGiB dla 19 obrębów gminy Rogoźno EGiB 2016-11-30 Starostwo Powiatowe w Obornikach
Aktualizacja i uzupełnienie ewidencji miejscowości, ulic i adresów wraz z aktualizacją EGiB EGiB / EMUA 2016-11-04 Urząd Miasta Zielona Góra
Opracowanie Cyfrowych Arkuszy Mapy Topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie BDOT10k wraz z aktualizacją. KARTO 2016-10-20 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Opracowanie Cyfrowych Arkuszy Mapy Topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie BDOT10k wraz z aktualizacją. KARTO 2016-09-21 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Założenie bazy danych GESUT i BDOT500 na terenie miasta Szczecina BDOT i GESUT 2016-06-30 Urząd Miasta Szczecin
Założenie w systemie GEO-INFO baz danych GESUT, BDOT500 oraz utworzenie mapy zasadniczej. BDOT i GESUT 2016-04-08 Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim
Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 3 klasy OSNOWY 2016-04-03 Urząd Miasta Zielona Góra
Aktualizacja i uzupełnienie ewidencji miejscowości, ulic i adresów wraz z aktualizacją EGiB EGiB / EMUA 2016-03-18 Urząd Miasta Zielona Góra
Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej OSNOWY 2016-03-18 Urząd Miasta Zielona Góra
Aktualizacja opisów topograficznych szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej OSNOWY 2016-03-18 Urząd Miasta Zielona Góra
Utworzenie baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardów opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 [mapa zasadnicza] BDOT i GESUT 2016-02-01 Starostwo Powiatowe w Chodzieży
Modernizacja EGiB dla obrębu Niesłabin EGiB 2015-12-22 Starostwo Powiatowe w Śremie
Utworzenie baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardów opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 [mapa zasadnicza] EGiB 2015-12-22 Starostwo Powiatowe w Śremie
Utworzenie baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardów opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 [mapa zasadnicza] EGiB 2015-12-15 Starostwo Powiatowe w Śremie
EGiB 2015-12-14 Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu
Opracowanie Numerycznej Mapy Ewidencyjnej oraz modernizacja EGiB dla 15 obrębów. EGiB 2015-12-11 Starostwo Powiatowe w Żarach
Inwentaryzacja, projekt i założenie 3 klasy poziomej osnowy geodezyjnej. OSNOWY 2015-12-11 Starostwo Powiatowe w Żarach
Założenie kartotek dla szacowanej liczby 14 100 budynków dla obszarów wiejskich gmin Gryfów Śląski, Lubomierz, Lwówek Śląski, Mirsk, Wleń. EGiB 2015-12-10 Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
Założenie bazy danych GESUT i BDOT500 na terenie miasta Szczecina BDOT i GESUT 2015-11-30 Urząd Miasta Szczecin
Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej OSNOWY 2015-11-27 Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu
Modernizacja i aktualizacja baz danych systemu LPIS FOTO 2015-11-23 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Mapa baz danych obiektowej, numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków. EGiB / FOTO 2015-11-16 Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie
Inwentaryzacja oraz projekt osnowy wysokościowej w gminie Szprotawa, Małomice i Niegosławice OSNOWY 2015-10-07 Starostwo Powiatowe w Żaganiu
Modernizacja i aktualizacja baz danych systemu LPIS FOTO 2015-08-31 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Podziały, wznowienia i rozgraniczenia nieruchomości EGiB 2015-07-14 Urząd Miasta Zielona Góra
Wykonanie ewidencyjnej mapy numerycznej Nadleśnictwa Skrwilno. EGiB 2015-06-08 Nadleśnictwo Skwirno
Opracowanie 6 cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10000, na podstawie bazy BDOT10k dla wybranego obszaru województwa pomorskiego. KARTO 2015-06-06 Województwo Pomorskie
Modernizacja EGiB dla gminy Brody EGiB 2015-06-03 Starostwo Powiatowe w Żarach
Inwentaryzacja , projekt techniczny i jego realizacja szczegółowej poziomej osnowy 3 klasy OSNOWY 2015-06-03 Starostwo Powiatowe w Żarach
Dostosowanie danych EGiB do postaci zgodniej z modelem pojęciowym określonym w Rozporządzeniu MRRiB w sprawie EGiB. EGiB 2015-05-25 Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
Utworzenie BDOT500 oraz inicjalnej bazy danych GESUT BDOT i GESUT 2015-05-25 Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
Opracowanie 16 cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10000, na podstawie bazy BDOT10k dla wybranego obszaru województwa pomorskiego. KARTO 2015-05-21 Województwo Pomorskie
Inwentaryzacja istniejącej oraz wykonanie projektu technicznego szczegółowej osnowy wysokościowej. OSNOWY 2015-05-13 Starostwo Powiatowe w Sulęcinie
Inwentaryzacja istniejącej, wykonanie projektu oraz założenie szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej. OSNOWY 2015-04-16 Starostwo Powiatowe we Wschowie
Utworzenie baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardów opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 [mapa zasadnicza] BDOT i GESUT 2015-04-13 Starostwo Powiatowe w Chodzieży
Inwentaryzacja i projekt szczegółówej osnowy wysokościowej III klasy OSNOWY 2015-03-16 Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
Budowa warsztatów i garaży dla NOSP i TN na lotnisku w Łasku SYT-WYS 2015-02-10 Skanska SA
Okresowa weryfikacja danych ewidencyjnych, w zakresie zgodności tych danych z treścią dokumentów źródłowych. EGiB 2015-01-09 Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Utworzenie baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardów opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 [mapa zasadnicza] EGiB 2014-12-23 Starostwo Powiatowe w Śremie
Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy 3 klasy. OSNOWY 2014-12-22 Urząd Miasta Zielona Góra
Modernizacja EGiB dla 19 obrębów gminy Września EGiB 2014-12-17 Starostwo Powiatowe we Wrześni
Stabilizacja osnowy wysokościowej w powiecie zielonogórskim. OSNOWY 2014-12-16 Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
Wznowienie granic nieruchomości tworzących pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 137 na odcinku Ośno Lubuskie – Sulęcin – Międzyrzecz EGiB 2014-12-15 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Modernizacja EGiB dla 12 obrębów gminy Lipinki Łużyckie EGiB 2014-12-11 Starostwo Powiatowe w Żarach
Inwentaryzacja , projekt techniczny i jego realizacja szczegółowej poziomej osnowy 3 klasy OSNOWY 2014-12-11 Starostwo Powiatowe w Żarach
Założenie bazy danych GESUT i BDOT500 na terenie miasta Szczecina BDOT i GESUT 2014-12-08 Urząd Miasta Szczecin
Modernizacja EGiB dla 19 obrębów gminy Żagań EGiB 2014-12-04 Starostwo Powiatowe w Żaganiu
Założenie baz danych numerycznej i obiektowej mapy ewidencyjnej. EGiB 2014-11-30 Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim
Aktualizacja map numerycznych wysoko zurbanizowanych terenów kompleksów wojskowych SYT-WYS 2014-11-05 Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie
Opracowanie mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie BDOT10k dla 16 arkuszy KARTO 2014-11-03 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Modernizacja i aktualizacja baz danych systemu LPIS FOTO 2014-10-31 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Kompleksowa modernizacja EGiB dla gminy Nowy Kawęczyn EGiB 2014-10-30 Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Weryfikacja granic 38 obszarów chronionego krajobrazu województwa lubuskiego. KARTO 2014-09-30 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Podziały, wznowienia i rozgraniczenia nieruchomości EGiB 2014-04-03 Urząd Miasta Zielona Góra
Modernizacja EGiB dla gminy Maków EGiB 2013-12-18 Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Założenie komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie numerycznej nakładki uzbrojenia terenu. BDOT i GESUT 2013-12-16 Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Modernizacja EGiB dla miasta Żagań EGiB 2013-12-12 Starostwo Powiatowe w Żaganiu
Wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do sporządzenia projektu planu urządzenia lasu (PUL) Nadleśnictwa Augustów wraz z bieżącą aktualizacją EGiB oraz Mapy Numerycznej w zakresie danych ewidencyjnych. EGiB 2013-11-26 Nadleśnictwo Augustów
Założenie komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie numerycznej nakładki uzbrojenia terenu. BDOT i GESUT 2013-10-22 Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Założenie EGiB dla jednostki ewidencyjnej Borek Wielkopolski EGiB 2013-10-21 Starostwo Powiatowe w Gostyniu
Modernizacja EGiB dla 3 obrębów gminy Kołbaskowo EGiB 2013-10-15 Starostwo Powiatowe w Policach
Opracowanie numerycznej mapy ewidencji oraz modernizacja EGiB. EGiB 2013-09-25 Starostwo Powiatowe w Żarach
Podziały, wznowienia i rozgraniczenia nieruchomości EGiB 2013-03-06 Urząd Miasta Zielona Góra
Założenie GESUT łącznie z założeniem numerycznej mapy zasadniczej na terenie miasta Szczecina BDOT i GESUT 2013-01-09 Urząd Miasta Szczecin
Modernizacja EGiB dla obrębów wiejskich gminy Lubsko EGiB 2012-10-08 Starostwo Powiatowe w Żarach
Założenie EGiB dla miasta Poznania EGiB 2012-10-04 Zarząd Geodezji i Katastru Miejsckiego GEOPOZ
Uzupełnienie i aktualizacja istniejących zbiorów BDOT KARTO 2012-08-23 GUGiK

Telefon

Zielona Góra +48 68 326-21-62

E-mail

geomap@geomap.pl

}

Działamy

od pon. do pt. 7:30-15:30

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym serwis działa poprawnie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close